Zájmové kroužky

Přihláška do kroužků

13.09.2019 11:57
Přihláška

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

02.09.2019 11:21
V novém školním roce 2019/2020 budou mít žáci možnost navštěvovat následující zájmové kroužky: tanečky (p. Kabelková), keramiku (p. Petrů), fotbal (p. Škovran) a nově pohybovky (p. Havlíčková). Přesné termíny kroužků se dozvíte v průběhu září, samotné kroužky začnou od října.